Cursusjaar 2023-2024

Voor de lessen bij Balletstudio Free is een jaarcontributie verschuldigd.    

Er worden per lesjaar tussen de 34 en 37 lessen gegeven. ( Het ligt eraan hoe de feestdagen vallen of je 36 of bijv. 37 lessen krijgt.) Voor dansconditie en Veranetics gaat het om 38-40 lessen (de zomervakantie duurt korter voor deze lessen) In het cursusgeld zit ook repetities en voorstellingstijd verwerkt. U kunt dus niet uitgaan van een vast lesprijs.

De jaarlijkse contributie wordt betaald in 10 maandelijkse termijnen of in 1x middels een factuur. De eerste betalingsmaand is september en de laatste is juni (tenzij later ingestroomd). Dit geldt voor alle lessen, behalve dansconditie en veranetics. Deze lessen worden 11 x geïncasseerd (september tot en met juli). De maandelijkse termijnen worden betaald via een automatische incasso. Je krijgt van ons een incassomachtiging die je dan ingevuld en ondertekend bij ons inlevert.                                                                        

Er is een mogelijkheid via Stichting Jeugd en Cultuurfonds deel te nemen aan onze lessen. De aanvraag hiervoor moet u zelf doen bij Sportfonds Jeugd en Cultuur. Er is sinds kort ook een Volwassenenfonds. Meer informatie hierover vindt u via https://www.volwassenenfonds.nl/

Hieronder vind je een overzicht van de lesgelden

Les bedrag per maand
Peuterdans € 19,00
Kleuterles (ADV)/Show/musical 3/4 uur € 24,00
Streetdance locatie Kortgene € 22,50
Les van 1 uur € 31,00
Les van 1¼ uur € 35,00
Les van 1½ uur € 38,00
PP (passepartout) € 150,00

Volg jij of je kind meer lessen in de week, dan gelden er kortingen. Als er meer leden van 1 gezin op les zitten gelden deze kortingen ook behalve voor de danslessen in Wemeldinge (zie pagina over danslessen in Wemeldinge).

De volgende kortingen gelden voor:

Tweede les of tweede gezinslid €  2,50 korting per maand
Derde les of derde gezinslid €  4,00
Vierde les of vierde gezinslid €  5,00
Vijfde les €  6,00
Zesde les €  7,00 PP is interessant

Het is mogelijk het jaarbedrag in 1 x te voldoen eventueel met korting.
Het jaarbedrag is het maandbedrag x 10 (of 11x).
Bijv.: het maandbedrag is € 31,00 dan is het jaarbedrag 10 x € 31,00 = € 310,00
Betaal je voor 31 augustus voor aanvang van het cursusjaar dan bedraagt de korting 5%

Daarna betaal je het volle jaarbedrag. De betaling dient voor 31 december te zijn voldaan.

Stroom jij of je kind later in, dan betaal je vanaf het moment dat jij of je kind op les is gekomen (- 1 proefles).

Heb je, ondanks deze uitleg nog vragen over de rekening, dan kun je ons altijd mailen.

Onze dansdocenten kunnen je vragen over facturen en andere financiële zaken niet beantwoorden, omdat zij geen administratieve taken hebben.

Bij inschrijving is er inschrijfgeld van € 15,- verschuldigd.